övriga

Symbolbild för att snabbt signalera att det illustrerade materialet handlar om mat. ↓

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetet avskalade illustrationer för att fokusera på hur specifika plagg är konstruerade. I det här fallet: duffel & trenchcoat. ↓

 

 

 

 

 

 

En cymbal ↓

 

 

 

 

 

 

 

En muff ↓

 

 

 

 

 

 

 

 

Två olika sorters galoscher ↓