film

Storyboard eller bildmanus är ett sätt att kommunicera 
inom ett filmteam. Regissören förmedlar via bildmanuset 
sin vision till filmfotograf, skådespelare, producent m. fl. 
Det är ett mycket effektivt hjälpmedel. Bildmanuset hjälper 
till att hitta sätt att berätta i tid, rum och handling 
och snabbar upp processen.

Storyboard_1_KarukoskiStoryboard_2_KarukoskiStoryboard_3_KarukoskiStoryboard_4_Karukoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste inläggen