reklam

storyboard_carin_carlssonstoryboard_carin_carlsson_3

Inom reklamvärlden används 
storyboard bl a för att 
sälja in en filmidé till 
kund.