konceptuella

Exempel på idébaserade illustrationer

Tema: mat för NEskola ↓

Illustration tecknad för CASE, Institutionen för

hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. ↓

bo_kvar_eller_flytta_carin-carlsson

Sagoillustration tecknad för NeSkola ↓