Uppdragsgivare

Aktuellt om vetenskap och hälsa | www.vetenskaphalsa.se

Allt om arbetsmiljö | www.alltomarbetsmiljo.se

Arbetsmiljöverket www.av.se

Dala Sports Academy | www.dalasportsacademy.se

FLX  | www.flx.se

Fria förberedande konstlinjen | www.ostragreviefolkhogskola.com

Gleerups förlag | www.gleerups.se

Historiska Museet | www.historiskamuseet.lu.se

Inera | www.inera.se

Kaernan Ortopedi | www.kaernan.se

Karneval förlag | www.karnevalforlag.se

Linköpings Universitet |  www.imh.liu.se

Lunds Universitet | www.lu.se

Malmö Universitet | www.mah.se

NE | www.ne.se

Lära Nära AB | www.laranara.se

Novo Nordisk | www.novonordisk.se 

Rikshandboken | www.rikshandboken-bhv.se

Region Halland | www.regionhalland.se

Region Skåne | www.skane.se

Räddningstjänsten Kalmar | www.kalmar.se

Räddningstjänsten Norrtälje | www.norrtalje.se

Räddningstjänsten Syd | www.rsyd.se

Räddningstjänsten Östra Skaraborg | www.rtos.se

Scandvision | www.scandvision.se

Sjukvårdsrådgivningen | www.1177.se

Skånes universitetssjukhus|www.skane.se/sus

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle |  www.sns.se

Socialstyrelsen | www.socialstyrelsen.se

Stiftelsen kulturmiljövård | www.su.se

Stockholms Universitet | www.kmmd.se

Svenska Friidrottsförbundet www.friidrott.se

TicTac Interactive  | www.tictac.se

Timagine AB | www.timagine.se

Studentlitteratur | www.studentlitteratur.se

SVT | www.svt.se