Barnbilder till hälsovården

Beställning: ”Hej! Jag har en föreläsare som håller på med en föreläsning om cytostatikabehandling av barn. Hon vill ha en illustration om situationen med en sjukhussal där man har ett barn som är cancersjukt, men också ett eller ett par syskon som ”klättrar på väggarna” och en förälder som ska försöka hålla styr på allt. Det är alltså ofta en ganska stökig situation och man kan tänka sig det ganska lätt, men kan du möjligen göra en teckning eller hitta på nåt som illustrerar situationen? Jag har försökt googla efter en förlaga med inte hittat något. Det föreläsaren var tydlig med var att cancerbarnet inte ska se så sjukt ut. Det finns så mycket förutfattade meningar om hur ett barn med cancer ser ut och googlar man så dyker massor av skalliga barn upp. Så friskt som möjligt alltså.”

Följande exempel ingår i projekt Grunda Sunda Vanor. Bilderna används av barnhälsopersonal för att underlätta samtal med barn, på ett lekfullt sätt.

Denna bild presenterar huvdupersonen ”Trollet” och de olika frukt- och grönsaksfigurerna.
Denna bild används för att få igång ett samtal om vad barnet dricker och om vad som är bra att dricka.
Här används bilden för att få igång ett samtal om vad som kan vara ett bra val i kiosken.

Denna bild är beställd av Regionalt cancercentrum SYD, nationell grupp för Cancer Prevention.
Och bilden används i peagogiskt syfte att främja bra solvanor.