medicinska

Framtagna i samarbete med läkare och redaktörer

blodkärl

Blodkärl, kapillärnät

Genomskärning njure
kobenthet eller X-benhet